Zakres naszych usług dla biznesu oraz instytucji:

- schrony dla małych społeczności typu zamknięte osiedle;

- schrony dla dużych podmiotów gospodarczych i instytucji;

- pomieszczenia podwójnego przeznaczenia, czyli jedna z kondygnacji podziemnej budynku pełni funkcję schronu w razie zagrożenia lub wojny: rozwiązanie oferujemy zarówno jako projekt i wykonawstwo dla nowo projektowanych obiektów, jak i jako adaptację w istniejących budynkach;

- audyty istniejących schronów;

- inwentaryzowanie + kosztorysowanie + wykonawstwo w zakresie dostosowania istniejących schronów do współczesnych wymagań;

- projektowanie strzelnic i obiektów specjalnych, typu magazyny amunicji oraz budynki zagrożone wybuchem;

- symulacje cyfrowe obiektów i budowli w zakresie odkształceń i zniszczeń od zagrożeń balistycznych oraz wybuchów wewnętrzych i zewnętrznych z różnych źródeł;

 - skalowanie instalacji specjalistycznych.

Zapytaj nas o rozwiązanie dla Twojej firmy