Zakres naszych usług dla biznesu oraz instytucji:

- wsparcie firm w zakresie Business Continuity Planning – BCP: ochrona pracowników, zakładów i procesów produkcji przed zagrożeniami poniżej progu wojny i na wypadek konfliktu zbrojnego;

- schrony na rynek cywilny i dla wojska;

- schrony dla dużych podmiotów gospodarczych, instytucji oraz deweloperów;

- współpraca z biurami projektowymi w zakresie wsparcia procesu projektowo - wykonawczego dotyczacego problematyki schronowej;

- pomieszczenia podwójnego przeznaczenia, czyli jedna z kondygnacji podziemnej budynku pełni funkcję schronu w razie zagrożenia lub wojny: rozwiązanie oferujemy zarówno jako projekt i wykonawstwo dla nowo projektowanych obiektów, jak i jako adaptację w istniejących budynkach;a

- audyty istniejących schronów/bunkrów;

- inwentaryzowanie + kosztorysowanie + wykonawstwo w zakresie dostosowania (modernizacji) istniejących schronów do współczesnych wymagań; współpracujemy z czeską firmą TEBRIX Safety Home dzięki której mamy bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia schronów z czasów PRL od zaworów przeciwwybuchowych po systemy filtrowentylacji, dostosowanych wymiarowo do dawnych rozwiązań, ale wykonywanych zgodnie z obecnymi standardami bezpieczeństwa i ochrony ludzi;

- projektowanie strzelnic i obiektów specjalnych, typu magazyny amunicji oraz budynki zagrożone wybuchem;

- symulacje cyfrowe obiektów i budowli w zakresie odkształceń i zniszczeń od zagrożeń balistycznych oraz wybuchów wewnętrzych i zewnętrznych z różnych źródeł.

 

Zapytaj nas o rozwiązanie dla Twojej firmy