Współpraca Mahton z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie - innowacyjne rozwiązania dla potrzeb cywilnych i obronności

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie (WAT) rozpoczęła się w 2016 roku. Doprowadziła do stworzenia uniwersalnego schronu o "podwójnym przeznaczeniu", który spełnia standardy NATO…

Co należy zabrać do schronu?

Izolacja w schronie może potrwać nawet aż 30 dni. Do przeżycia kilku tygodni, dni czy miesięcy w schronie cywilnym potrzebujemy sporego zapasu wody i jedzenia. Oprócz tego niezwykle ważne są leki. O czym nie zapom…

Schrony i ukrycia na terenie Bydgoszczy

Budowle ochronne to jeden z elementów obrony cywilnej, którego celem jest ochrona ludności. Do budowli tego typu należy zaliczyć ukrycie oraz schron cywilny. Choć większość budowli tego typu powstała w czas…

Czym się różni schron od bunkru?

W ostatnich latach coraz więcej osób w Polsce decyduje się na budowę schronów. Różne czynniki takie jak globalna pandemia, konflikty zbrojne czy katastrofy ekologiczne, mogą stanowić zagrożenie dla ż…

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę schronu?

Budowa prywatnych schronów staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem na obszarze całej Europy. W momencie pojawienia się nagłego zagrożenia, taki schron może stanowić skuteczną metodę zapewnienia bezpieczeństwa…

Czy prawo w Polsce określa warunki budowy schronów?

W przypadku zezwolenia na budowę domu, czy innej budowli niezbędne jest stosowanie się do przepisów prawnych regulujących warunki budowy. Podobnie powinno być w przypadku budowy schronów. Na ten m…

Na czym polega kształtowanie schronów?

Kształtowanie budynków ochronnych dynamicznie się zmienia. Jednak do podstawy projektowania schronu należy opracowanie koncepcji ochronnej dla tego obiektu. Warto więc wcześniej przeanalizować możliwe zagroże…

Co musi znajdować się w schronie?

Budowle ochronne to podstawowy element zbiorowej ochrony ludności przed działaniem niebezpiecznych środków chemicznych bądź broni masowego rażenia. Budowle ochronne można podzielić na schrony i ukrycia, w zależnoś…

Warianty schronów modułowych Mahton

O zastosowaniu schronów przydomowych już pisaliśmy. Warto przemyśleć jego budowę, jeżeli chcemy spać spokojnie i mieć poczucie, że w razie konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej będziemy mogli ukryć się wraz z …