Wieloletnią współpracę z Wojskową Akadademią Techniczną w Warszawie, rozpoczęlismy w 2016 r. 

Podpisane wkrótce Porozumienie (2017r.) a nastepnie Umowa o współpracy (2018r) zaowocowały opracowaniem uniwersalnego schronu tak zwanego "podwójnego przeznaczenia". To określenie oznacza, że zaprojektowany schron cywilny spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu obiektom przez armię według standartów NATO.

Co ważne, schron od poczatku był projektowany w taki sposób, aby spełniać wszystkie kryteria prawdziwego schronu, a nie ukrycia.

Wspólny projekt schronu modułowego został  zgłoszony do Urzędu Patentowego w celu objęcia go ochroną prawną, a w 2018 roku uzyskalismy wraz z Wojskową Akademią Techniczną świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP.

W grudniu 2022 odbyła się w Warszawie uroczystość przyznania naszej spółce wyłącznej licencji bez ograniczeń terytorialnych, na okres 20 lat. Licencja umożliwia komercyjną sprzedaż w zakresie oferowania klientom cywilnym żelbetowych schronów modułowych zarówno w kraju jak i zagranicą. 

Obecnie współpraca z WAT obejmuje bardzo szerokie spektrum działań, od schronów cywilnych po rozwiązania dla armii oraz specjalistyczne opracowania dla firm z wielu sektorów obronności jak i instytucji budżetowych.