MAHTON

MAHTON Schrony Sp. z o.o.

Geneza firmy sięga 2015r., natomiast osobowość prawną w formie spółki Mahton Schrony ustanowił w 2022r.

Nasza oferta jest związana z projektowaniem, budową, uruchamianiem oraz integracją schronów cywilnych i wojskowych.

Poza tym oferujemy inwentaryzację oraz adaptację istniejących schronów do współczesnych wymagań.

Podstawowe elementy, definiujące schron:

  • wejście główne i wyjście zapasowe,
  • autonomiczność schronu: niezależne zasilanie w energię elektryczną, dostęp do wody pitnej oraz użytkowej, odprowadzanie ścieków,
  • odporność na zagruzowanie,
  • ochrona balistyczna,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • ochrona napadowa,
  • ochrona przed skażeniami: radiacyjnymi (wszystkich typów), biologicznymi oraz chemicznymi.

W celu osiągnięcia wszystkich powyższych parametrów definiujących schron, każdy projektowany przez nas obiekt wyposażony jest w: stolarkę specjalistyczną zapewniającą: odporność na powietrzną falę uderzeniową 2 bary, hermetyczność (gazoszczelność), ochronę antywłamaniową i przeciwnapadową oraz kuloodporność i ochronę przeciwpożarową; niezależną instalację wodno-kanalizacyjną; instalację filtrowentylacji w trzech wariantach z trybem napedu ręcznego; komplet zaworów przeciwwybuchowych; opcjonalnie: instalację niezależnego zasilania w energię elektryczną (generator diesla z zapasem paliwa), instalację automatyki, czujniki i detektory skażeń oraz zagrożeń zewnętrznych.

Przykładowe parametry systemu filtrowentylacji:

Urządzenie filtrowentylacyjne UFW-100-ES
Służy do oczyszczania powietrza z następujących środków:
a - pyłów promieniotwórczych i neutralnych
b - dymów napastliwych i neutralnych
c - aerozoli, par i gazów bojowych środków trujących
d - środków biologicznych


Urządzenie filtrowentylacyjne UFW-100-ES przeznaczone jest do dostarczania powietrza oczyszczonego ze skażeń do obiektów ochrony cywilnej, jak również wytwarza nadciśnienie przeciwdziałające przedostawaniu się skażeń do wnętrza schronu przez ewentualne nieszczelności. Znajduje zastosowanie w cywilnych schronach stacjonarnych i w innych obiektach cywilnych, gdzie jest potrzeba dostarczenia czystego powietrza zdatnego do oddychania.

Tak zaprojektowany schron daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkim użytkownikom.

Schron w zależności od uzgodnionych z klientem parametrów wyjściowych zapewnia bezpieczne schronienie na okres minimum dwóch tygodni czasu, w tym w trybie pełnej autonomiczności w zależności od zgromadzonych zapasów wody, żywności oraz leków.

Dowiedz się więcej

Lista artykułów

Współpraca Mahton z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie - innowacyjne rozwiązania dla potrzeb cywilnych i obronności

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie (WAT) rozpoczęła się w 2016 roku. Doprowadziła do stworzenia uniwersalnego schronu o "podwójnym przeznaczeniu", który spełnia standardy NATO…

Co należy zabrać do schronu?

Izolacja w schronie może potrwać nawet aż 30 dni. Do przeżycia kilku tygodni, dni czy miesięcy w schronie cywilnym potrzebujemy sporego zapasu wody i jedzenia. Oprócz tego niezwykle ważne są leki. O czym nie zapom…

Schrony i ukrycia na terenie Bydgoszczy

Budowle ochronne to jeden z elementów obrony cywilnej, którego celem jest ochrona ludności. Do budowli tego typu należy zaliczyć ukrycie oraz schron cywilny. Choć większość budowli tego typu powstała w czas…