MAHTON

MAHTON Schrony Sp. z o.o.

Nasza oferta jest związana z projektowaniem, budową, uruchamianiem oraz integracją schronów cywilnych i wojskowych.

Poza tym oferujemy inwentaryzację oraz adaptację istniejących schronów do współczesnych wymagań.

Podstawowe elementy, definiujące schron:

  • wejście główne i zapasowe,
  • autonomiczność schronu: niezależne zasilanie w energię elektryczną, dostęp do wody pitnej oraz użytkowej, odprowadzanie ścieków,
  • ochrona (odporność) na zagruzowanie,
  • ochrona balistyczna,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • ochrona napadowa,
  • ochrona przed skażeniami: radiacyjnymi (wszystkich typów), biologicznymi oraz chemicznymi.

W celu osiągnięcia wszystkich powyższych parametrów definiujących schron, każdy projektowany przez nas obiekt wyposażony jest w: stolarkę specjalistyczną zapewniającą: hermetyczność (gazoszczelność), ochronę antywłamaniową i przeciwnapadową, ochronę przeciwpożarową; instalację niezależnego zasilania w energię elektryczną (generator diesla z zapasem paliwa); niezależną instalację wodno-kanalizacyjną; instalację filtrowentylacji; komplet zaworów przeciwwybuchowych; instalację automatyki (opcjonalnie); czujniki i detektory skażeń i zagrożeń zewnętrznych (opcjonalnie).

Tak zaprojektowany schron daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkim uzytkownikom.

Schron w zależności od uzgodnionych z klientem parametrów wyjsciowych zapewnia bezpieczne schronienie na okres minimum dwóch tygodni czasu, w tym w trybie pełnej autonomiczności minimum na czas 8 godzin.

Dowiedz się więcej

Lista artykułów

Czy prawo w Polsce określa warunki budowy schronów?

W przypadku zezwolenia na budowę domu, czy innej budowli niezbędne jest stosowanie się do przepisów prawnych regulujących warunki budowy. Podobnie powinno być w przypadku budowy schronów. Na ten m…

Na czym polega kształtowanie schronów?

Kształtowanie budynków ochronnych dynamicznie się zmienia. Jednak do podstawy projektowania schronu należy opracowanie koncepcji ochronnej dla tego obiektu. Warto więc wcześniej przeanalizować możliwe zagroże…

Co musi znajdować się w schronie?

Budowle ochronne to podstawowy element zbiorowej ochrony ludności przed działaniem niebezpiecznych środków chemicznych bądź broni masowego rażenia. Budowle ochronne można podzielić na schrony i ukrycia, w zależnoś…