MAHTON

MAHTON Schrony Sp. z o.o.

Nasza oferta jest związana z projektowaniem, budową, uruchamianiem oraz integracją schronów cywilnych i wojskowych.

Poza tym oferujemy inwentaryzację oraz adaptację istniejących schronów do współczesnych wymagań.

Podstawowe elementy, definiujące schron:

  • wejście główne i zapasowe,
  • autonomiczność schronu: niezależne zasilanie w energię elektryczną, dostęp do wody pitnej oraz użytkowej, odprowadzanie ścieków,
  • ochrona (odporność) na zagruzowanie,
  • ochrona balistyczna,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • ochrona napadowa,
  • ochrona przed skażeniami: radiacyjnymi (wszystkich typów), biologicznymi oraz chemicznymi.

W celu osiągnięcia wszystkich powyższych parametrów definiujących schron, każdy projektowany przez nas obiekt wyposażony jest w: stolarkę specjalistyczną zapewniającą: hermetyczność (gazoszczelność), ochronę antywłamaniową i przeciwnapadową, ochronę przeciwpożarową; instalację niezależnego zasilania w energię elektryczną (generator diesla z zapasem paliwa); niezależną instalację wodno-kanalizacyjną; instalację filtrowentylacji; komplet zaworów przeciwwybuchowych; instalację automatyki (opcjonalnie); czujniki i detektory skażeń i zagrożeń zewnętrznych (opcjonalnie).

Tak zaprojektowany schron daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkim uzytkownikom.

Schron w zależności od uzgodnionych z klientem parametrów wyjsciowych zapewnia bezpieczne schronienie na okres minimum dwóch tygodni czasu, w tym w trybie pełnej autonomiczności minimum na czas 8 godzin.

Dowiedz się więcej