Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie (WAT) rozpoczęła się w 2016 roku. Doprowadziła do stworzenia uniwersalnego schronu o "podwójnym przeznaczeniu", który spełnia standardy NATO. Dzięki innowacyjnemu podejściu i wspólnemu zaangażowaniu, nasza firma zdobyła wyłączną licencję na sprzedaż tego unikalnego produktu na 20 lat. Pragniemy podzielić się historią naszej współpracy z WAT oraz zarysem osiągnięć, jakie osiągnęliśmy dzięki temu partnerstwu.

 

Historia współpracy

 

W 2017 roku podpisaliśmy porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną, które umocniło nasze zamiary w zakresie współpracy i rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Następnie, w 2018 roku, doszło do zawarcia umowy o współpracy, która wytyczyła konkretne cele projektu. Naszym wspólnym celem było stworzenie schronu o zindywidualizowanym charakterze - spełniającego zarówno wymagania cywilne, jak i te stawiane przez wojsko według standardów NATO.

Projektowanie schronu podwójnego przeznaczenia

 

Od samego początku zależało nam na stworzeniu prawdziwego schronu, który spełni wszystkie standardy tego typu obiektów.  Specyfiką “podwójnego przeznaczenia” jest budowla (schron), który spełnia wymagania zarówno ochrony cywilnej jak i obiektów przeznaczonych dla wojska.

Ochrona prawna i uznanie

 

Wspólny projekt schronu modułowego był na tyle unikalny i innowacyjny, że postanowiliśmy zgłosić go do Urzędu Patentowego w celu ochrony prawnej. W 2018 roku wraz z Wojskową Akademią Techniczną otrzymaliśmy świadectwo ochronne Urzędu Patentowego RP. To uznanie stanowiło kolejny kamień milowy w naszej współpracy i dowód na innowacyjność naszych rozwiązań.

Wyłączna licencja komercyjna

 

W grudniu 2022 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości przyznania naszej firmie wyłącznej licencji bez ograniczeń terytorialnych na okres 20 lat. Ta licencja umożliwia nam komercyjną sprzedaż żelbetowych schronów modułowych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Zakres współpracy

 

Obecnie nasza współpraca z WAT obejmuje szerokie spektrum działań. Od skomplikowanych schronów cywilnych, po rozwiązania dla armii i specjalistyczne opracowania dla różnych sektorów obronności oraz instytucji budżetowych. Nasza zdolność do łączenia wiedzy naukowej WAT z praktycznym podejściem Mahton pozwala nam na rozwijanie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań na rzecz obronności oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie jest doskonałym przykładem synergii między nauką a praktyką. Stale kontynuujemy nasze misje w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań dla bezpieczeństwa naszego kraju i klientów zagranicznych.