W ostatnich latach coraz więcej osób w Polsce decyduje się na budowę schronów. Różne czynniki takie jak globalna pandemia, konflikty zbrojne czy katastrofy ekologiczne, mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia naszych bliskich. Dlatego inwestycja w schron na terenie prywatnej posesji jest ważną decyzją, mającą na celu ochronę naszych najbliższych. Jednak wiele osób zastanawia się, jaka jest różnica między schronem a bunkrem i na co warto się zdecydować. Wszystkie te pytania będą omówione w naszym artykule.

Bunkier a schron — jakie są różnice?

Warto na wstępie wyjaśnić różnicę między bunkrem a schronem. Oba te obiekty mają na celu obronę i zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Jednak terminy te nie są wymienne i mają nieco inną definicję. Bunkier zawsze odnosi się do wojskowego schronu bojowego, który jest używany tylko przez jednostki wojskowe i zazwyczaj jest niedostępny dla ludności cywilnej. Z kolei schron to obiekt, który może być nadziemny lub podziemny i może być wykorzystywany przez wojsko do działań bojowych i kierowania walką, ale również służy jako pomieszczenie chroniące ludność cywilną.

Ile jest schronów w Polsce? 

Obecnie na terenie Polski znajduje się około 62 tysięcy schronów, które zapewniają ochronę dla około 1 miliona ludności. Biorąc pod uwagę całą populację kraju, jest to stosunkowo niewielka liczba. Ostatnie lata jednoznacznie pokazały, że warto zadbać o własne bezpieczeństwo w przypadku globalnych pandemii, konfliktów zbrojnych lub ataków terrorystycznych. Schron zapewnia również ochronę w przypadku zagrożeń i katastrof naturalnych, takich jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi czy burze. Decyzję dotyczącą budowy schronu można podjąć już na etapie konstrukcji domu, co znacznie ułatwia proces, ale można również zdecydować się na to później, gdy posesja jest już w pełni zagospodarowana.

Mahton — budowa schronów 

Wspólnie z naszym klientem opracowujemy kompleksowy projekt schronu, uwzględniając jego funkcjonalne elementy. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, dlatego dokładnie analizujemy indywidualne potrzeby i wymagania klienta. Pomagamy również w załatwianiu wszelkich formalności związanych z budową schronu. Inwestycja ta ma na celu ochronę naszego własnego bezpieczeństwa, a także przyniesienie korzyści przyszłym pokoleniom.