Budowle ochronne to podstawowy element zbiorowej ochrony ludności przed działaniem niebezpiecznych środków chemicznych bądź broni masowego rażenia. Budowle ochronne można podzielić na schrony i ukrycia, w zależności od ich wytrzymałości na obciążenie (P) i stopnia osłabienia promieniowania jonizującego (K). Z jakich elementów powinien składać się schron cywilny?

Do czego służy schron?

Schron służy do ochrony między innymi:

 • pracowników zakładów pracy w okresie np. wojny, których pomoc jest niezbędna dla zapewnienia ludności warunków do przetrwania,
 • ludności zamieszkałej wokół zakładów znajdujących się w strefie bezpośredniego zagrożenia,
 • ludności zamieszkałej w miastach i na wsiach,
 • dóbr kultury, dokumentacji, aparatury medycznej oraz zapasów żywności oraz leków.

Schrony stanowią ochronę przed:

 • działaniem (w pewnej odległości) broni jądrowej,
 • działaniem wybuchów bomb lotniczych i pocisków rakietowych,
 • odłamkami bomb lotniczych, pocisków artylerii,
 • przed pożarami i gruzami,
 • środkami trującymi (w tym broń chemiczna).

Z czego powinien składać się schron?

Aby schron modułowy rzeczywiście spełniał swoją funkcję powinien być wyposażony w:

 • wejście/wyjście,
 • przedsionek (stanowiący śluzę),
 • korytarz,
 • drzwi ochronno-hermetyczne,
 • komory schronowe,
 • WC,
 • czerpnię powietrza,
 • wyjście awaryjne wraz z szybem wyłazowym,
 • agregat filtrowentylacyjny
 • wentylację grawitacyjną,
 • instalację elektryczną,
 • zbiorniki na wodę pitną,
 • wywiewne klapy schronowe,
 • automatyczny zawór przeciwwybuchowy.

Schrony modułowe Mahton

Każdy projektowany przez nas schron wyposażony jest w stolarkę specjalistyczną, która zapewnia hermetyczność (gazoszczelność), ochronę antywłamaniową i przeciwnapadową, ochronę przeciwpożarową, a także:

 1. instalację niezależnego zasilania w energię elektryczną
 2. niezależną instalację wodno-kanalizacyjną,
 3. instalację filtrowentylacji,
 4. komplet zaworów przeciwwybuchowych,
 5. instalację automatyki (opcjonalnie),
 6. czujniki i detektory skażeń i zagrożeń zewnętrznych (opcjonalnie).